Kontakt

ADRESA:                      Event Place
                                 Prostejovská 48
                                 08001 Prešov
                                  
IČO: 40 0577 21
DIČ: 1048161477
 
 
TELEFÓN:                   0940 707 531
EMAIL:                        info@eventplace.sk

 

Bankové spojenie

Slovensko (EUR)
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0037 9215 5257 (VÚB)
BIC/SWIFT: SUBASKBX
 
Orgán dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/7721 597 
fax č. 051/7721 596